1. Zapoznaj się z programem ubezpieczenia

2. Zapoznaj się z ogólnymi warunkami ubezpieczenia

3. Zakup ubezpieczenie on-line poprzez nnw.iszkolne.pl

lub

4. Pobierz kwestionariusz:

a) w sekretariacie szkoły / przedszkola jeżeli uczestniczy w programie

lub

b) ze strony internetowej www.iszkolne.pl lub www.aspergo.pl/szkolne i wydrukuj go,

5. Wybierz wariant ochrony i zaznacz składkę za pierwsze dziecko – w przypadku większej liczby ubezpieczonych dzieci obowiązuje ten sam wariant ochrony dla wszystkich dzieci, a wysokość składki za drugie i za każde następne dziecko jest niższa o 50%

6. Podpisz kwestionariusz

7. Wpłać łączną składkę (za wszystkie Ubezpieczone dzieci) na konto Generali, wskazane
w kwestionariuszu, najpóźniej do 31 października 2018r

Jak opisać przelew:

Odbiorca:
GENERALI TU S.A.
02-676 Warszawa
ul. Postępu 15B

Tytuł przelewu:
Nazwisko i imię ubezpieczonego dziecka (ci)

numer wybranego wariantu

Kwota do zapłaty:

Łączna składka za wszystkie ubezpieczone dzieci

Nr konta:
10 1030 1944 7435 8013 1025 9926

8. Wydrukuj potwierdzenie opłaty

9. Potwierdzenie opłaty oraz podpisany kwestionariusz:

  • zanieś do sekretariatu szkoły, przedszkola jeżeli uczestniczy w programie

  • wyślij mailem na adres: iszkolne@aspergo.pl

lub

  • wyślij listem poleconym do brokera obsługującego to ubezpieczenie:


Kancelaria Brokerska ASPERGO Sp. z o.o.

41-500 Chorzów ul. Kadecka 2

 

Pobierz kwestionariusz