1. Zapoznaj się z zamieszczonymi na stronie iszkolne.pl

a) regulaminem świadczenia usług drogą elektroniczną –  link,

b) polityką prywatności – link,

c) klauzulą informacyjną – link.

 

2. Zapoznaj się z programem ubezpieczenia szkolnego – oferowanym zakresem ochrony, a także:

a) ogólnymi warunkami ubezpieczenia OWGU NNW Generali,

b) kartą produktu IPID do OWGU NNW Generali,

c) ograniczeniami odpowiedzialności,

d) sposobem składania reklamacji,

e) sposobem zgłaszania roszczeń – jak uzyskać odszkodowanie.

3. Wybierz wariant ochrony, który najbardziej Ci odpowiada:
Wariant I Wariant II Wariant III Wariant IV Wariant V Wariant VI

4. Zakup ubezpieczenie on-line poprzez nnw.iszkolne.pl w następujący sposób:

a) jedno dziecko – wybierz wariant ochrony, wpłać składkę,

b) większa liczba dzieci ubezpieczanych w różnych wariantach – wybierz wariant ochrony dla każdego z nich, wpłać składkę

c) większa liczba dzieci ubezpieczanych w tym samym wariancie – wybierz wariant ochrony i wpłać składkę, w tym przypadku wysokość składki za drugie i za każde następne ubezpieczone dziecko jest niższa o 50%.

Wpłać łączną składkę (za wszystkie Ubezpieczone dzieci) na wskazane konto.

Przejdź do płatności – zrealizuj płatność on-line. Potwierdzenie płatności on-line jest warunkiem niezbędnym do wystawienia certyfikatu ubezpieczeniowego i objęcia Twoich dzieci ochroną ubezpieczeniową w podanym i wskazanym zakresie.

5. Kwota do zapłaty:
Łączna składka wyliczona jest w oparciu o wybrany zakres ubezpieczenia oraz ilość dzieci podlegających ubezpieczeniu.

6. Przejdź do płatności – zrealizuj płatność on-line. Potwierdzenie płatności on-line jest warunkiem niezbędnym do wystawienia certyfikatu ubezpieczeniowego i objęcia Twoich dzieci ochroną ubezpieczeniową w podanym i wskazanym zakresie.

7. Przesłanie przez system płatności on-line TPAY potwierdzenia przyjęcia wpłaty składki oraz wygenerowanie przez iszkolne.pl certyfikatu ubezpieczenia szkolnego zawartego z Generali TU S.A.

 

 


Wzór certyfikatu

Przejdź do strony kwestionariusza ubezpieczenia

przejdź do strony