Szkodę można zgłosić w następujący sposób:

 1. on-line, poprzez:
  Otwórz formularz
 2. przy pomocy poczty elektronicznej – skany wymaganych dokumentów należy przesłać na adres
  e-mail: szkody.nnw@generali.pl
 3. za pomocą poczty tradycyjnej – kompletną dokumentację należy wysłać na adres:
  Generali T.U. S.A.
  ul. Senatorska 18
  00-082 Warszawa
 4. telefonicznie pod numer 913 913 913

INSTRUKCJA LIKWIDACJI SZKÓD

Zgłaszanie szkody – wersja on-line

Przygotuj:

 • numer polisy,
 • dane osobowe Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego,
 • certyfikat
 • dokumenty związane z roszczeniem,
 • numer konta bankowego,
 • rachunki i faktury za leczenie, jeśli takie posiadasz.

Otwórz formularz

Dokumenty do zgłoszenie szkody przy pomocy poczty elektronicznej / poczty tradycyjnej

 • druk zgłoszenia szkody – do pobrania poniżej – w przypadku zgłoszenia szkody za pomocą poczty tradycyjnej lub elektronicznej;
 • oświadczenie o danych z dokumentu tożsamości Ubezpieczonego/Opiekuna prawnego/Uposażonego (imię nazwisko, PESEL oraz nr i seria dokumentu);
 • dokumentacja medyczna z przebiegu leczenia, karta pobytu w szpitalu;
 • nie wymagamy również oryginałów faktur i rachunków za wydatki poniesione w trakcie leczenia tylko kopie tych faktur i rachunków;
 • numer konta, na które ma być przekazane odszkodowanie;
 • certyfikat potwierdzający ochronę;
 • inne wymagane przez Generali dokumenty związane ze zdarzeniem.

 

POBIERZ druk zgłoszenia szkody

 

druk zgłoszenia szkody

 

W przypadku jakichkolwiek pytań prosimy o kontakt z:

Kancelarią Brokerską ASPERGO, Przedstawicielstwo w Chorzowie:
ul. Kadecka 2, 41-500 Chorzów
kom. 606 685 182 (Stanisław Dudek)
kom. 500 250 370 (Janusz Dyczka)
e-mail: iszkolne@iszkolne.pl