Stanisław Dudek

Stanisław Dudek

Broker ubezpieczeniowy
32 249 40 35

Odpowiada za budowanie serdecznych relacji z przedstawicielami jednostek samorządowych. Miła rozmowa jest dla niego tylko pretekstem do wszczęcia dyskusji na temat realnych potrzeb ubezpieczeniowych gmin i powiatów oraz wdrożenia najlepszych rozwiązań z zakresu ubezpieczeń.