ZALETY PROGRAMU UBEZPIECZENIA NNW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY SZKOLNEJ

 

Maksymalne świadczenie z tytułu trwałego uszczerbku na zdrowiu to aż 275 000 zł. To jedyna taka oferta na rynku !

Wyczynowe / zawodowe uprawianie sportu w każdym wariancie, w ramach oferowanej składki:

Zakres ubezpieczenia obejmuje zdarzenia powstałe podczas uprawiania sportu wyczynowego lub zawodowego przez dzieci i młodzież uczącą się w trybie dziennym do lat 20 w trakcie treningów, zawodów, obozów kondycyjnych.

Ubezpieczenie obejmuje również zdarzenia powstałe podczas rekreacyjnego uprawiania jazdy konnej, a także sportów walki z włączeniem uczestnictwa w zawodach i treningach do zawodów.

 

 • Rodzic może zrezygnować z ofert szkoły / przedszkola i samodzielnie ubezpieczyć dziecko w programie ASPERGO.
 • Każdy Rodzic ma prawo wyboru dowolnego z przedstawionych wariantów ochrony.
 • Ubezpieczenie obejmuje wszystkie dzieci w wieku od 1-go do 20-go roku życia, a także studentów do 26-go roku życia, pod warunkiem kontynuowania nauki w trybie dziennym.
 • Oferowany program umożliwia ubezpieczenie dzieci uczęszczających do różnych placówek oświatowych w ramach jednej umowy.
 • Progresywny system ubezpieczenia – im większy trwały uszczerbek na zdrowiu, tym większe świadczenie z tego tytułu – występuje w każdym wariancie.
 • Wysokie podstawowe sumy ubezpieczenia13 200 zł / 16 500 zł / 22 000 zł / 27 500 zł / 33 500 zł / 55 000 zł.
 • Maksymalne wysokości świadczeń – 66 000 zł / 82 500 zł / 110 000 zł / 137 500 zł / 167 500 zł / 275 000 zł.
 • Składki za pierwsze dziecko – 36 zł / 46 zł / 56 zł / 68 zł / 90 zł / 138 zł.
 • Zniżka 50% dla rodzin wielodzietnych

 • Składka za drugie i za każde kolejne dziecko ubezpieczane w wariancie ochrony wybranym dla pierwszego dziecka wynosi odpowiednio 18 zł / 23 zł / 28 zł / 34 zł / 45 zł / 69 zł.
 • Ochrona od 01-09-2018r. pod warunkiem opłacenia przez Rodzica składki na konto Generali do 31-10-2018r.
 • Zmodyfikowane definicje najważniejszych ryzyk, w tym trwałego uszczerbku na zdrowiu, urazów.
 • Bardzo duża ilość opcji dodatkowych, takich jak:
  • a) Zwrot kosztów leczenia,
  • b) Zwrot kosztów rehabilitacji,
  • c) Operacje związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • d) Operacje plastyczne związane z nieszczęśliwym wypadkiem,
  • e) Zwrot kosztów nabycia środków pomocniczych / ortopedycznych,
  • f) Pobyt w szpitalu,
  • g) Zwrot kosztów odbudowy stomatologicznej zębów,
  • h) Pogryzienia przez zwierzęta, urazy, oparzenia,
  • i) Niezdolność do nauki.
 • W każdym wariancie jest ten sam zakres ochrony – zróżnicowane są tylko wysokości poszczególnych świadczeń.
 • W przypadku osób uczących się odpowiedzialność Generali obejmuje zakresem ochrony następstwa NW powstałych na skutek napadów epilepsji, usiłowania popełnienia samobójstwa przez ubezpieczonego.