Klauzula informacyjna - Serwis Ochrony Informacji - Wojciech Hoszek

Informacja o przetwarzaniu Państwa danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informujemy, że:

 • Administratorem podawanych Danych Osobowych jest Wojciech Hoszek prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą „Serwis Ochrony Informacji Wojciech Hoszek”, 41-506 Chorzów ul. Kaliny 73/16, NIP 6422641635, dalej Ubezpieczający. Z Administratorem można się skontaktować za pośrednictwem poczty e-mail wysyłając korespondencję na adres: kontakt@inspektorrodo.pl
 • Będziemy przetwarzać Państwa dane w następujących celach:
  • zawarcia i obsługi umowy ubezpieczenia GO NNW z Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 082- Warszawa, (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. b) RODO);
  • w celu rozpatrywania reklamacji na wykonanie usługi zawarcia umowy ubezpieczenia [Art. 471 ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny] (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celu pomocy w załatwianiu spraw i pośrednictwa pomiędzy Ubezpieczonym a Ubezpieczycielem będących realizacją naszego obowiązku prawnego (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. c) RODO);
  • w celach archiwalnych (dowodowych) będących realizacją naszego prawnie uzasadnionego interesu zabezpieczenia informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);
  • w celu ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami będącymi realizacją naszego prawnie uzasadnionego w tym interesu, gdy zawarliśmy umowę ubezpieczenia (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. f) RODO),
  • w celu oferowania Państwu przez nas produktów i usług podmiotów bezpośrednio (marketing bezpośredni) za Państwa dobrowolną zgodą (podstawa z art. 6 ust. 1 lit. a) RODO);
 • W celu zapewnienia prostoty, profesjonalizmu i szybkości obsługi systemu oraz wyeliminowania możliwości popełnienia pomyłek współpracujemy z zaufanymi partnerami, którym udostępniamy państwa dane osobowe, są to:
  • Generali Towarzystwo Ubezpieczeń S.A. z siedzibą przy ul. Senatorska 18, 00-082 Warszawa, KRS: 0000010623 – Ubezpieczyciel,
  • Krajowy Integrator Płatności S.A. (TPay) z siedzibą przy ul. Św. Marcin 73/6, 61-808 Poznań, KRS: 0000412357 – Pośrednik pozwalający na wykonanie szybkich płatności za pomocą internetu,
  • NASZ BROKER Tomasz Szajbe 41-503 Chorzów ul. Kadecka 2, NIP 627-106-35-47, Partner merytoryczny, właściciel serwisu iSzkolne.pl,
  • Agencja Interaktywna IntraCOM.pl S.C. ul. Jesionowa 9a, 40-159 Katowice, NIP: 954-26-25-942 – Obsługa techniczna serwisu iSzkolne.pl,
  • H88 S.A. z siedzibą w Poznaniu (60-829) ul. Franklina Roosevelta 22, KRS 0000612359 – Usługodawca hostingu dla strony internetowej oraz poczty e-mail,
  • Kancelaria Brokerska ASPERGO sp. z o.o., 30-701 Kraków ul. Przemysłowa 13/73, KRS: 0000285649, NIP: 6772295300,
  • Dostawcy usług księgowych oraz organy kontrolne.
 • Dane osobowe będą przechowywane przez okres pięciu pełnych lat od zamknięcia roku finansowego, w którym została zawarta umowa. Dane do celów marketingu będą przetwarzane do momentu wycofania wyrażonej zgody.
 • W każdej chwili przysługuje Państwu prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f) RODO opisanych powyżej. Zaprzestaniemy przetwarzania Państwa danych w tych celach, chyba że w stosunku do Pani/Pana danych istnieją dla nas ważne prawnie uzasadnione podstawy, które są nadrzędne wobec Państwa interesów, praw i wolności lub Państwa dane będą nam niezbędne do ewentualnego ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń.
 • Zgodnie z obowiązującym prawem, przysługuje Państwu:
  • prawo dostępu do swoich danych oraz otrzymania ich kopii;
  • prawo sprostowania (poprawiania) swoich danych;
  • prawo usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania danych;
  • prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych;
  • prawo przenoszenia danych tj. do otrzymania od administratora Pani/Pana danych osobowych, w ustrukturyzowanym, powszechnie używanym formacie nadającym się do odczytu maszynowego, które można przesłać innemu administratorowi;
  • prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego;
  • prawo wycofania zgody, jednak bez wpływu na przetwarzanie dokonane w czasie obowiązywania zgody.
 • Podanie danych osobowych w związku z zawieraną umową jest konieczne do zawarcia i wykonywania umowy ubezpieczenia – bez podania danych osobowych nie jest możliwe zawarcie umowy.